|
 

erviciile juridice oferite de catre societatea noastra cuprind consultanta juridica, asistenta juridica si reprezentare, negociere si se circumscriu urmatoarelor domenii si activitati :

Drept Comercial

 • consultanta juridica in materie comerciala
 • asistenta si reprezentare in litigii comerciale
 • redactare si avizare contracte comercial
 • asistenta juridica la negocierea contractelor comerciale
 • recuperari creante comerciale
 • asistenta si reprezentare in materie de insolventa
 • asistenta si reprezentare in fata instantelor de arbitraj comercial

Drept Corporativ

 • infiintarea si inmatricularea societatilor comerciale
 • redactare si atestare acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de societate
 • reprezentare in fata Oficiului Registrului Comertului
 • lichidari, fuziuni si divizari
 • achizitia si vanzarea de societati comerciale sau active ale acestora
 • preluari de societati comerciale
 • cesiuni de actiuni ori parti sociale
 • asistenta in pregatirea si desfasurarea Adunarilor Generale ale societatilor, Consiliilor de administratie, redactare si atestare materiale

Concurenta

 • consultanta juridica in domeniul dreptului concurentei
 • auditul contractelor comerciale privind aspectele de concurenta

Dreptul transporturilor

 • consultanta juridica in domeniul dreptului transporturilor
 • specializare in transporturile feroviare si rutiere
 • reclamatii administrative, cereri, notificari la SNTFM CFR MARFA SA
 • recuperari contravaloare marfa lipsa, tarife de transport
 • asistenta si reprezentare in fata SNTFM CFR MARFA SA , a operatorilor de transport, precum si a instantelor de judecata competente

Proprietate intelectuala

 • consultanta juridica in domeniul proprietatii intelectuale
 • inregistrari de marci comerciale si brevete de inventii
 • drepturi de autor si drepturi conexe
 • asistenta si reprezentare in fata organelor, organismelor competente precum si in fata instantelor judecatoresti cu privire la drepturile de proprietate intelectuala

Drept civil

 • redactare si negociere contracte civile
 • executari silite
 • recuperari debite
 • atestare acte juridice civile
 • asistenta si reprezentare in fata autoritatilor publice locale ( Prefectura, Primarie, etc.)
 • asistenta si reprezentare in raporturile cu orice persoana juridica sau fizica
 • asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata in orice cauza civila
 • rezilieri contracte, evacuari
 • asociatii si fundatii